شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمندسازی
– اطلاعات مربوط به جابجایی مرسولات پستی بصورت لحظه ای در این سامانه ثبت می گردد
– اطلاعات مربوط به مرسولات پستی حداکثر 6 ماه در این سامانه نگهداری و قابل رهگیری می باشد

پیگیری مرسولات پستی  |خانه زیبا | لوازم دکوری منزل |وسایل تزیینی

https://tracking.post.ir