جاجیم های وارداتی فوق العاده زیبا و باکیفیت موجود در سه سایز|طرح 4

680,000 تومان

جاجیم های وارداتی
فوق العاده زیبا و باکیفیت
موجود تو ۴ طرح
هر طرح سه سایز داره
وارداتی ساخت 🇨🇳
سایز ۵۰*۸۰
۴۸۰ تومن
سایز متوسط
سایز ۶۰*۹۰
۶۸۰ تومن
سایز بزرگ
سایز ۷۰*۱۵۰
۱/۳۸۰ تومن